Div 1 Qualifier: RSV vs. NKI

2021-10-11 19:00 CEST
Playoff
Resolve
Resolve

RSV

United Kingdom
Show Results0:2
best of three
NYYRIKKI
NYYRIKKI

NKI

Finland

Game 1 Details

 • Kaylem
 • Sof
 • Chemera
 • Achuu
 • FGG
 • Petoska
 • Flipper
 • Vigil
 • Azitor
 • Abagnale

Game 2 Details

 • Kaylem
 • Sof
 • Chemera
 • Achuu
 • FGG
 • Petoska
 • Flipper
 • Vigil
 • Azitor
 • Abagnale

Comparison

 • 0% - 0 games
 • 2 games
 • 2 games - 100%
Resolve
RSV
Show0:2 NKI
NYYRIKKI
Show all matches

Comments